Gourmet & specialkaffe, vad är egentligen skillnaden?

gourmetkaffe vs specialkaffe

Att köpa en påse kaffebönor kan ibland vara en förvirrande uppgift. Ofta har förpackningen en mängd märkningar, den ena mer speciell än den andra. Vilket gör det svårt att som konsument se förbi marknadsföringen och bedöma själva produkten.

Vad är gourmetkaffe?

Många människor känner till och kan identifiera sig med begreppet gourmetkaffe, som använts för att marknadsföra en mängd olika typer av produkter under många år. När du köper en påse gourmetkaffe är det naturligt att anta att det är bättre än andra produkter och att termen gourmetkaffe på något sätt motiverar det ofta högre priset.

Sanningen är dessvärre att denna term inte regleras eller definieras på något sätt, och därför kan appliceras på alla typer av kaffebönor, bra så väl som dåliga. Det finns inte heller någon garanti för att gourmetkaffe odlats ekologiskt eller är producerat socialt och ekonomiskt hållbart. Kort sagt, termen gourmetkaffe ger överhuvudtaget inte någon fingervisning om en produkts kvalitet.

Sätt krav

Vad vi uppfattar som kvalitet är subjektivt och vi har alla olika smakpreferenser. Men vi uppmanar dig att som konsument kräva mer av din kaffeleverantör, än att fortsätta köpa och betala mer för gourmetkaffe, när beteckningen i själva verket bara är ett marknadsföringstrick.

Vad är specialkaffe?

1982 grundades SCAA (Speciality Coffee Association of America) av en liten grupp yrkesmän som krävde ett centralt forum som gjorde det möjligt att diskutera och skapa riktlinjer kring kaffe och kvalitet. Under åren har SCAA utvecklats och de har bl.a tagit fram Q Grader systemet, som en del av ett större försök att kvantifiera kvalitet.

Förenklat man säga att specialkaffe är:

  • Spårbar, högkvalitativ och välselekterad grön kaffeböna med minimalt av defekter
  • Som fått minst 80/100 poäng i enlighet med SCAAs koppningsprotokoll.

Tack vare SCAA fick kaffeindustrin slutligen ett kvantifierbart sätt att kategorisera kaffe av hög kvalitet, vilket lett till en uppdelning av den totala världsproduktionen, där kaffe antingen klassificeras som specialkaffe (speciality grade) eller kommersiellt kaffe (none-speciality grade).

Specialkaffe utgör endast 3-5% av den totala världsproduktionen, och du kan känna dig säker på att du dricker världens bästa kaffet när du köper ett kaffe som är märkt ”specialkaffe”.

Vad gör specialkaffe så speciellt?

Handeln med specialkaffe är vanligtvis på en mycket mer personlig och lokal nivå jämfört med det kommersiella kaffet i din matbutik. Ofta finns ett direkt utbyte med bönderna eller kooperativet där kaffet odlas. Kaffet utväljs efter kvalitet. Vilket innebär att förbättrad kvalitet (och inte ökad kvantitet) genererar högre ersättning för jordbrukaren.

För att ett kaffe skall uppnå den kvalitets som krävs för att benämnas ”specialkaffe”, måste kaffet odlas på hög höjd så att kaffebären får tid på sig att utveckla tillräcklig komplexitet. När kaffebäret uppnått optimal mognad handplockas det, sorteras och förädlas genom tvätt och torkning. Nästa steg är rostning, där kaffebönorna rostas för att framhäva alla dess unika smakämnen & aromer. Slutligen bryggs och provsmakas kaffebönorna för att kvalitets bestämmas enligt SCAAs koppningsprotokoll.

Rättvist är gott

Kaffe innehåller mer än 800 smakämnen vilket är dubbel så mycket som i vin. Ursprunget på kaffebönorna och miljön de odlats i bestämmer dess unika smakprofil. På TastyGreen gör vi en utvärdering av kaffebönor och granskar hela produktionskedjan för att se om produkten lever upp till vår grundsyn på vad som är hållbart, innan vi tar in dem i vårt sortiment.

Vi är angelägna om att de bönder och kooperativ vars kaffe vi säljer, skall leva och arbeta under omständigheter som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Vi är övertygade om att det är enda sättet att garantera en fortsatt produktion av kvalitativt kaffe.

Vill du prova ett specialkaffe rekommenderar vi våra mycket prisvärda Single Estate bönor från Malawi. Även om detta kaffe inte officiellt certifierats som rättvisemärkt eller ekologiskt, har vi detta kaffe i vårt sortiment av två tydliga orsaker. För det första, på grund av smaken och för det andra, och viktigast av allt, känner vi att det uppfyller vår grundsyn genom att gå bortom rättvis handel.

Detta kaffe ger inte bara bönderna ett mer än rimligt pris för sin skörd, de avsätter också en del av vinsten från kaffeförsäljningen till att bygga skolor i samhället.