kaffe – begrepp & termer

Single Origin

Begreppet ”Single Origin” har använts inom kaffeindustrin sedan 1999. Initialt definierade det ett kaffe som var spårbart till en enskild gård eller en sammanslagning av flera gårdar inom ett specifikt område. Begreppet har dock förändrats det senaste decenniet. Internationellt används single origin numera oftast som etikett för ett kaffe som är spårbart till ett visst område eller land.

Single Estate

Single estate är en beteckning som tillkommit för att tydliggöra att kaffet inte endast är spårbart till ett visst område/land, utan till en specifik gård, processtation eller kooperativ.

Microlot

Microlot är specifika delar av en kaffeodling, där producenterna identifierat att kaffeträdens bär har en speciellt hög kvalitet (+85 koppnings -poäng). Dessa träd särskiljs och ges mer tid och uppmärksamhet för att utveckla dess unika egenskaper. Vid skördetid separeras bären från dessa träd från övriga skörden och blir extra noggrant behandlade för att förstärka dessa kaffebärs unika kvaliteter. 

Shade Grown

Konventionella kaffeodlingar har negativ inverkan på ekosystemen då den omgivande naturen skövlas. Men det finns gångbara alternativ som är bra både för natur och kaffeproduktion. Shade grown innebär att kaffet odlas på det ursprungliga vilda viset i skogar, där trädens skugga skyddar kaffeplantorna mot den starka solen.

Altitud

Altitud anger vilken höjd över havet som kaffet växer på. Kaffebär som odlas på hög höjd, mognar långsammare och får en högre densitet. Resultatet blir oftast ett kaffe med mer arom & smak

Art

Kaffe (Coffea) är ett växtsläkte som består av ungefär 100 arter. De två mest använda arterna är Coffea Arabica och Coffea Canephora (robusta).

Varieteter

Varietet är en rang inom botanik som tillämpas för lokala variationer av en art eller underart.

Coffea Arabica finns i hundratals olika varieteter. Enklast är att jämföra med äpple, där alla olika sorter tillhör samma släkte, men ändå kan smaka så olika. Precis så är det med kaffe varieteter. Var och en har unika smak och växtegenskaper.

Process

När de färska kaffebären skördats är nästa steg att förädla dem. Det kallas på fackspråk för ”process”. Det finns flera olika typer av förädlingsprocesser (washed, natural & pulped natural), där varje sätter sin egna speciella prägel på smaken.

Washed

Den våta metoden innebär att kaffebärets fruktkött tas bort med vatten i speciella tankar där de också sorteras efter kvalitet. De bra bären sjunker till botten och de dåliga flyter på ytan. Efter det att fruktköttet tagits bort torkas kaffet, antingen i solen eller av maskiner. Smakmässigt ger det en ren, elegant karaktär med högre syrlighet.

Natural

Den naturella metoden, som också kallas den torra metoden eller den otvättade metoden är den äldsta metoden att processa kaffe. Man låter bäret torka långsamt i solen med fruktköttet på. De naturliga sockret som finns i fruktköttet sugs på så sätt upp av kaffekärnan vilket smakmässigt ger ett mer komplext kaffe med bra kropp och sötma.

Pulped natural

Pulped Natural metoden är en kombination av den våta och naturliga metoden. Sötman och kroppen från den naturella metoden finns bevarad och kombineras med syran från den våta metoden. Den här metoden kräver speciella väderförhållanden med låg luftfuktighet men det skall ändå vara så varmt att torkningen går så snabbt att fermentering undviks.

Speciality Grade

Speciality grade coffee (svenska: specialkaffe) är ett kvalitetsbegrepp. Endast 3-5% av världens totala kaffeproduktion är specialkaffe. Förenklat kan man säga att speciality grade är en spårbar högkvalitativ och välselekterad kaffeböna med minimalt av defekter, som fått minst 80/100 poäng i enlighet med SCAAs koppningsprotokoll.