Peru världsledande när det kommer till ekologiskt kaffe

peru, kaffe

Beläget i sydamerika med stilla havet i väster och anderna i öster. Höjderna varierar från havsnivå till Andernas högsta toppar på 6776 meter. Det ger Peru en både exceptionell och samtidigt extremt utmanade topologi. Kaffe, kakao, socker & koka är landets viktigaste jordbruksprodukter.

Peru världsledande producent av ekologiskt kaffe

Peru producerar uteslutande Arabica kaffe varav 90% exporteras utomlands. Det gör Peru till den 8e största kaffeproducenten i världen. När det specifikt gäller organiskt kaffe, är däremot Peru den enskillt största producenten i världen.

Majoriteten av kaffet produceras av små gårdar, och det beräknas att någonstans i storleksordningen 160.000 familjer är involverade i kaffeodling, med en genomsnittlig odlingsyta på 1-2 hektar per gård.

Topologi & transport

Latitud och väder har stor påverkan på när skörden kan påbörjas och avslutas. Men generellt börjar kaffeskörden i april/maj och pågår till juni/juli. Den största delen av exporten sker sedan fram till september. Kaffet skeppas från Callao Paita och Matarani, och resan från gård till hamn är inte enkel, eftersom Anderna korsas med antingen lama eller alpacka.

Historia

Markreformen av militärregimen 1968 innebar stora förändringar för jordbruket i Peru, då det öppnade möjligheterna för mindre gårdar. Många kooperativ bildades under de kommande två decennierna, men då majoriteten misslyckades med att överleva gjorde situationen att kooperativen tvingades att överge den tidigare top-down strategin och skapa kooperativ från gräsrötterna och upp.

Resultatet blev kooperativ med multi-tjänster, vilka har bidragit enormt till tillväxten inom kaffesektorn. Ett sådant kooperativ är Centrocafe, som är källan för vårt ekologiska kaffe – Really Good Organic coffee.

Fairtrade och etisk handel

Peru var tidiga med att åta sig fair trade och andra etiska modeller av jordbruk. Detta delvis tackvare den starka kulturen av kooperativ där en sådan praxis sedan tidigare redan ingick i uppdragsbeskrivningen. Tankesättet hos producenterna i Peru är redan i linje med det som de etiska konsumentrörelserna arbetar för att uppnå i andra delar av världen.

Förutom etiska handelsmetoder, arbetar många kaffeproducenter redan organiskt som standard och därför är ekologisk certifiering bara ett naturligt steg. Det är numera också möjligt att välja Peruanskt kaffe från specifika gårdar och kooperativ med full spårbarhet. Det blir också allt vanligare med insamlingsställen där priset till ordlarna avspeglar kvaliteten på kaffet. Ett enkelt incitament som uppmuntrar till förbättrad kvalitet, liksom möjligheten att identifiera små producenter med exceptionellt kaffe.