Tips på hur du brygger det perfekta kaffet

kaffebryggning

Smak är subjektivt och det finns inte något rätt eller fel när det kommer till smak. Denna guide handlar därför inte om smak, utan förmedlar bara grundläggande tips som ger dig de bästa förutsättningarna till att få ut det bästa av råvaran – kaffe.

Kaffebryggaren

Som bilden ovan visar finns det ett flertal olika bryggningsmetoder, men i denna artikel koncentrerar vi oss i första hand på den klassiska kaffebryggaren med filter som är den vanligaste bryggmetoden i Sverige.

En av de viktigaste aspekterna hos kaffebryggare, är att vattnet håller rätt temperatur. Blir vattnet för varmt skapas garvsyra vilket gör kaffet bittert. Uppnår vattnet inte tillräckligt hög temperatur, extraheras inte tillräckligt mycket smak ur de malda kaffebönorna. Kaffe skall aldrig uppnå kokpunkten, utan optimal temperatur vid bryggning är 92-96 grader.

En annan viktig aspekt hos kaffebryggaren, är bryggtiden. Rinner vattnet igenom för fort, får kaffet inte tillräckligt mycket smak. Rinner det igenom för långsamt börjar det fett som allt kaffe innehåller att lösas upp, vilket gör kaffet beskare. Optimal bryggtid för en full kanna kaffe är så nära 6 minuter som möjligt, men mellan 4-6 minuter är godkänt. Dock aldrig över 6 minuter.

Dessvärre är det långt i från alla elbryggare – oavsett pris – som uppfyller dessa grundläggande krav. Vi rekommenderar därför att du läser tester (exempelvis Råd & Rön) innan du köper din elbryggare, så att du får en modell som ger dig de bästa förutsättningarna till att brygga gott kaffe.

Malning

Kaffebönornas malningsgrad påverkar extraktionstiden, det vill säga hur fort vattnet kan rinna igenom kaffefiltret. En grövre malning gör att vattnet rinner igenom snabbare jämfört med en finare malning. Ju längre extraktionstiden är, desto fler smakämnen hinner frigöras.

Det som avgör malningsgrad är två saker:

1) Vilken bryggmetod som används.
2) Dina smakpreferenser.

När det gäller elbryggare, brukar ”medium” rekommenderas som malningsgrad. Jag rekommenderar dig dock att prova olika malningsgrad varje gång du provar en ny kaffeböna, då smaken på kaffebönor varierar beroende på ursprung & rostning.

Mal bara den mängd kaffe du skall använda vid varje tillfälle. Malt kaffe tappar smak mycket fortare än bönor. När en böna mals ned till massor av små kaffekorn är det betydligt större yta som kommer i kontakt med syre. Kaffebönans aromer är lättflyktiga och de eteriska oljorna härsknar i kontakt med syre.

Vikten har betydelse. Har du inte en liten våg rekommenderar jag att du köper en. Vikten på kaffebönor varierar beroende på dess storlek och densitet. Optimalt är 6-7 gram malt kaffe per deciliter vatten.

Val av kaffebönor

Det finns en hel värld av kaffebönor som väntar på att provsmakas. Läs den detaljerade informationen om varje kaffe i vår webbutik. Varje kaffeböna har en unik historia och smakprofil.