Världens första CO2 Neutrala teplantage

jalinga tea estate i indien, co2neutral

I blickfånget – Jalinga Tea Estate, som i höstas blev världens första och hitintills enda CO2-Neutral certifierade teplantage. Vad innebär det då konkret att en teplantage är koldioxidneutralt?

Förenklat innebär det att expertis beräknar teplantagens totala koldioxidutsläpp inkluderat transporter av råvaror och färdigvaror, tillverkning av förpackningar, etc.

Sedan kompenserar Jalinga Estate för utsläppen genom att återplantera naturligt förekommande, hotade och endemiska arter som lämpar sig för den lokala miljön. Det innefattar också att hantera vattenavrinningen i det aktuella området och bevara den biologiska mångfalden.

Beräkning genomförs på årlig basis för att utsläppen aldrig skall överstiga klimatkompensationen. CO2-Neutral certifieringen är viktig för vår framtida miljö och vi får hoppas att fler teplantager och företag inom livsmedelsbranschen följer Jalinga Estates goda exempel.

Majoriteten av våra Cha teer har teblad från Jalinga Estate.